Archiwa tagu: sql

MySQL – dump tylko określonych wierszy

MySQL umożliwia wykonanie dumpa tylko określonych danych. Dzięki temu można np. podzielić dumpa jednej, dużej tabeli na parę mniejszych części. Służy temu przełącznik --where.

Przykład 1 – wykonujemy dump tabeli myVeryBigTable, lecz tylko takich wierszy, które mają id 1, 2 lub 3:

mysqldump myDatabaseName --host 127.0.0.1 --port=3306 
--user=myUserName --password
myVeryBigTable
--where="id in (1,2,3)"
> .\mySimpleDump.sql

Przykład 2 – możliwe jest także wykonanie nieco bardziej skomplikowanego zapytania:

mysqldump myDatabaseName --host 127.0.0.1 --port=3306
--user=myUserName --password
myVeryBigTable
--where="id in (select id from myOtherTable where objectId in (123,558,6987))"
> .\myDump.sql

Bazy danych – ściągawka

Szybka, w pełni teoretyczna „ściągawka” z baz danych. Nie wszystkie z prezentowanych tutaj zapytań mają taką samą składnię w każdej bazie danych. Zależy to od implementacji.

Sumy zbiorów wyników

Jeśli dwa zapytania zwracają wyniki w tej samej formie (te same kolumny), możliwe są operacje na zbiorach typu suma, różnica zbiorów.

Zakładając, że:

 • zapytanie nr 1 (Q1) zwraca następujący zestaw danych: A, B, C,
 • zapytanie nr 2 (Q2) zwraca następujący zestaw danych: C, D, E,

z wyników zapytania można złożyć:

Union

Q1 union Q2 – suma zbiorów. Elementy powtarzające się zarówno w Q1 jak i w Q2 zostają usunięte. Wynikiem są pogrubione elementy (tu: A, B, C, D, E)

[A B [C] D E] Czytaj dalej

Jak odzyskać hasła w HeidiSQL

HeidiSQL to całkiem przyjemny program, umożliwiający przeglądanie i zarządzanie bazami danych MySQL, Microsoft SQL, PostgreSQL.

Jak odzyskać hasła do baz danych, zapisane w HeidiSQL? Okazuje się, że (niestety?) bardzo prosto. Wystarczy:

 1. Przejść do rejestru: HKEY_CURRENT_USER\Software\HeidiSQL\Servers\nazwa_zapisanego_w_heidi_serwera
 2. Znaleźć klucz Password (typ: REG_SZ)
 3. Skopiować wartość klucza
 4. Wpisać wartość w poniższy skrypt i uruchomić go w przeglądarce:

Czytaj dalej

Dane (flagi) binarne w MySQL

Czasami zachodzi potrzeba przechowywania w bazie danych binarnych. Nie mam tu na myśli pól typu BLOB, w których możemy przechowywać np. obrazki lub inne pliki, lecz dość staromodne rozwiązanie, jakim są flagi bitowe. Można stwierdzić, że praktyka ta zaczerpnięta została z języków niskiego poziomu kontaktujących się z elektroniką, gdzie w ten sposób można np. sterować wyjściami urządzeń itp.

Przykład 1: urządzenie posiada 7 diod LED. W bazie danych chcemy przechować informację, które diody mają się świecić.

Przykład 2: mamy kilka założonych z góry funkcji w aplikacji, których nie będziemy rozbudowywać o kolejne elementy: dostęp administracyjny, dostęp tylko do czytania, dostęp do czytania + edycji itp. Chcemy ustawić użytkownikowi uprawnienia do poszczególnych funkcji.

Flagi bitowe pozwalają na przechowywanie różnych informacji w prostej formie.

Wystarczy kolumna w tabeli przechowująca zwykłe dane liczbowe.

Do manipulacji danymi można posłużyć się zapytaniami:

Wstawianie danych:

INSERT INTO table_name(column_name) VALUES( B'1110000');

Wybieranie danych:

SELECT CONV(column_name, 10, 2) FROM table_name;

Funkcja CONV konwertuje dane z liczby o podstawie x do liczby o podstawie y. Parametry:

SELECT CONV(column_name, podstawa z jakiej konwertować, podstawa do jakiej konwertujemy)

Wyszukiwanie danych:

SELECT column_name FROM table_name WHERE column_name & B('1110000');

Sqlite i skrypty batch

Dostęp do SQLite jest możliwy nie tylko z poziomu aplikacji. Dzięki kilku sztuczkom, można w łatwy sposób wykonywać operacje na tej świetnej bazie danych z poziomu zwykłych skryptów batch w Windowsie. Więcej na ten temat można przeczytać w poniższym wpisie:
http://bigcode.wordpress.com/2010/12/12/accessing-sqlite-from-a-dos-batch-file/

Na tej bazie stworzyłam sobie bardzo prostą aplikację logującą w bazie danych mój czas pracy. Aplikacja (w zasadzie to zestaw skryptów) jest wykonana głównie w celach poglądowych, aczkolwiek gdyby dopracować ją, mogłaby stanowić „niskobudżetowy” licznik czasu pracy.

Przygotowałam sobie następujący schemat danych:

DROP TABLE IF EXISTS workEventsDict;
DROP TABLE IF EXISTS workTime;
DROP TABLE IF EXISTS daySummary;
DROP INDEX IF EXISTS eventDescrIndex;

CREATE TABLE workEventsDict (
 id INTEGER PRIMARY KEY,
 symbol TEXT,-- short symbol: START itp.
 eventDescr TEXT
);

CREATE INDEX eventDescrIndex ON workEventsDict (eventDescr);

CREATE TABLE workTime (
 id INTEGER PRIMARY KEY,
 eventDate DATE,
 eventTime TIME,
 eventDescr REFERENCES workEvents(eventDescr)
  ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
);

CREATE TABLE daySummary (
 id INTEGER PRIMARY KEY,
 day DATE,
 workTimeSummary TIME,
 overTime TIME,
 note TEXT-- holiday or other notes
);

INSERT INTO workEventsDict (id, symbol, eventDescr)
 VALUES (1, "START", "system started");
INSERT INTO workEventsDict (id, symbol, eventDescr)
 VALUES (2, "STOP", "system stopped");
INSERT INTO workEventsDict (id, symbol, eventDescr)
 VALUES (3, "LOCK", "profile locked");
INSERT INTO workEventsDict (id, symbol, eventDescr)
 VALUES (4, "UNLOCK", "profile unlocked");

W dalszej części wpisu prezentuję dalsze kody źródłowe.
Czytaj dalej

Instalacja PostGIS do PostgreSQL

Dziś instrukcja instalacji rozszerzenia PostGis dla PostgreSQL, umożliwiającego obsługę danych przestrzennych.

Pierwszym krokiem jest instalacja PostgreSQL – ja wybieram wersję 9.2.

Następnie dodajemy dodatek PostGis:

 1. Przejście do katalogu: X:\Program Files\PostgreSQL\9.2\bin
 2. Uruchomienie StackBuilder.exe – program do ściągania aktualizacji i dodatkowych funkcjonalności do serwera PostgreSQL
 3. Wybieramy z wywijanego pola nasz serwer.
 4. W polu Spatial Extensions wybieramy PostGIS
 5. Czekamy, aż ściągnie się PostGis.

Jak wyświetlić listę wszystkich tabel w bazie danych PostgreSQL

Pracując z konsolowym klientem bazy danych PostgreSQL często przydatne jest wyświetlenie listy obecnych w bazie tabel. Niestety nie ma tu czegoś na kształt zwykłego SELECT * FROM BazaDanych, stosowanego do tabeli, ale są inne możliwości.

Spójrzmy na kody poniżej.

Najprostsza opcja to:
\d

Nieco bardziej rozbudowana, z możliwością wyświetlania określonych typow danych:

SELECT * FROM information_schema.tables 
WHERE table_schema='public' 
AND table_type='BASE TABLE';

Kod wyświetla listę tabeli – pobiera ją z pliku, który można znaleźć mniej więcej pod ścieżką: pgsql/src/bin/psql/describe.c.

Inną opcją jest też uruchomienie psql \d, psql -E – zwłaszcza pod Linuxem.