Archiwa tagu: actionscript

Wartości logiczne w Ruby, JavaScript i ActionScript

Naukę języka programowania zaczynamy przeważnie od poznania podstawowych konstrukcji:  sposobu deklarowania zmiennych, pętli, instrukcji warunkowych. Wtedy często pojawia się pytanie, które wartości są w wyrażeniach logicznych traktowane jako true, a które jako false? O ile w językach typu Java/C# sprawa jest dość prosta, bo większość wartości nie konwertuje się do typów boolean, to w przypadku języków skryptowych każdy z nich rządzi się innymi prawami.

Poniżej przedstawiam porównanie kilku z nich: JavaScript, ActionScript, Ruby. Linearne przełożenie niektórych wartości nie jest w 100% możliwe, np. zmienne niezdefiniowane – w JavaScript istnieje słowo kluczowe  „undefinied”, natomiast w Ruby nie ma możliwości ustanowienia zmiennych niezdefiniowanych.

Argument JavaScript Ruby ActionScript
0 false true false
-1 true true true
5 true true true
„” false true false
„string” true true true
” „ true true true
null false false false
undefinied exception exception false
var x (uninitialized) false exception false
new Object (initialized) true true true
NaN false true false

Czytaj dalej