Qt4: konwersja projektu qmake do CMake

Podczas tworzenia projekt w Qt4 z poziomu QtCreatora, do budowania projektu (generowania plików Makefile i tak dalej) QtCreator używa narzędzia qmake. Okazuje się jednak, że to nie wszystko:) QtCreator potrafi także używać CMake! Niestety nie ma póki co gotowego narzędzia, które automatycznie przekonwertuje projekt z qmake na CMake. Możemy jednak zrobić to sami. Jak? O tym jest właśnie ten tutorial.

Zagmatwane jak Qt4 i CMake!

Tworzymy CMakeLists.txt

Na sam początek warto wiedzieć, że sercem CMake jest plik CMakeLists.txt. To w nim definiowane są zasady, jakie biblioteki trzeba znaleźć i dołączyć, które pliki zbudować itd.

W pierwszym kroku trzeba zatem utworzyć plik CMakeLists.txt. Dodajemy go w głównym katalogu projektu. Natomiast folder wyżej (ponad źródłami i plikiem CMakeLists.txt) warto stworzyć dodatkowy folder, w którym będzie budowany nasz program.

Oto wersja pierwsza przykładowego pliku CMakeLists.txt – oferuje automatyczne wyszukiwanie plików ui i moc i generowanie na tej podstawie kodu. Odpowiadają za to zmienne: CMAKE_AUTOMOC i CMAKE_AUTOUIC.

CMAKE_MINIMUM_REQUIRED(VERSION 2.6)

set(CMAKE_AUTOMOC ON)
set(CMAKE_AUTOUIC ON)
set(CMAKE_INCLUDE_CURRENT_DIR ON)

PROJECT(V1)

set(QT_SRC ${QT_SRC} "${PROJECT_SOURCE_DIR}")
https://wiki.qt.io/Using_CMake_build_system
FIND_PACKAGE(Qt4 REQUIRED QtGui QtXml)
INCLUDE(${QT_USE_FILE})

QT4_WRAP_UI(UISrcs mainwindow.ui)
QT4_WRAP_CPP(MOCSrcs mainwindow.h)
 
include_directories(${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR} ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR})
INCLUDE_DIRECTORIES(${QT_SRC})
INCLUDE_DIRECTORIES(${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/src/gui)

add_executable(DemoQt ${PROJECT_SOURCE_DIR}/main.cpp mainwindow)

TARGET_LINK_LIBRARIES(DemoQt Qt4::QtGui Qt4::QtXml) 

Aby wypisać wartości zmiennych, warto użyć polecenia MESSAGE, np.:

MESSAGE("MyProjectLib_src:\t\t${MyProjectLib_src}")

Moje wartości zmiennych są zatem następujące:

MOCSrcs /home/d9k/ProstyProjektQtCmake/qponiższytcreator-build/moc_mainwindow.cxx
MOCSrcs /home/d9k/ProstyProjektQtCmake/qtcreator-build/ui_mainwindow.h
QT_SRC /home/d9k/ProstyProjektQtCmake/zrodla
PROJECT_SOURCE_DIR /home/d9k/ProstyProjektQtCmake/zrodla
QT_USE_FILE /usr/share/cmake-2.8/Modules/UseQt4.cmake
CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR /home/d9k/ProstyProjektQtCmake/zrodla
CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR /home/d9k/ProstyProjektQtCmake/qtcreator-build
QT_LIBRARIES /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtGui.so;/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so

Okazuje się jednak, że używanie automatu nie zawsze jest dobre – zwłaszcza, jeśli projekt jest rozbudowany i struktura katalogów jest drzewiasta. Wzorując się na poniższych wpisach w serwisie StackOverflow, udało mi się zmodyfikować poprzednią wersję, aby nie używała automatycznego przypisywania plików ui i moc.

Przechodzimy na sterowanie manualne

Usuwamy zatem fragment ze zmiennymi CMAKE_AUTOMOC i CMAKE_AUTOUIC, by zastąpić go własnym wskazaniem ścieżek:

cmake_minimum_required (VERSION 2.8.7)

set(CMAKE_VERBOSE_MAKEFILE ON)

project (V2)

find_package (Qt4 REQUIRED)

set (MyProjectLib_src ${PROJECT_SOURCE_DIR}/mainwindow.cpp)
set (MyProjectLib_hdr ${PROJECT_SOURCE_DIR}/mainwindow.h)
set (MyProjectLib_ui  ${PROJECT_SOURCE_DIR}/mainwindow.ui)
set (MyProjectBin_src ${PROJECT_SOURCE_DIR}/main.cpp)

QT4_WRAP_CPP(MyProjectLib_hdr_moc ${MyProjectLib_hdr})
QT4_WRAP_UI (MyProjectLib_ui_moc ${MyProjectLib_ui})
https://wiki.qt.io/Using_CMake_build_system
INCLUDE(${QT_USE_FILE})
include_directories (${PROJECT_SOURCE_DIR})
include_directories (${PROJECT_BINARY_DIR})

add_library (MyProjectLib SHARED
${MyProjectLib_src}
${MyProjectLib_hdr_moc}
${MyProjectLib_ui_moc}
)
target_link_libraries (MyProjectLib ${QT_LIBRARIES})

add_executable(MyProject ${MyProjectBin_src})
target_link_libraries (MyProject MyProjectLib)

Co natomiast kryje się pod ścieżkami w tym przypadku?

QT_USE_FILE /usr/share/cmake-2.8/Modules/UseQt4.cmake
PROJECT_SOURCE_DIR /home/d9k/ProstyProjektQtCmake/zrodla
PROJECT_BINARY_DIR /home/d9k/ProstyProjektQtCmake/qtcreator-build
QT_LIBRARIES /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtGui.so;/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so
MyProjectLib_hdr_moc /home/d9k/ProstyProjektQtCmake/qtcreator-build/moc_mainwindow.cxx
MyProjectLib_ui_moc /home/d9k/ProstyProjektQtCmake/qtcreator-build/ui_mainwindow.h
MyProjectLib_src /home/d9k/ProstyProjektQtCmake/zrodla/mainwindow.cpp
MyProjectLib_hdr /home/d9k/ProstyProjektQtCmake/zrodla/mainwindow.h
MyProjectLib_ui /home/d9k/ProstyProjektQtCmake/zrodla/mainwindow.ui
MyProjectBin_src /home/d9k/ProstyProjektQtCmake/zrodla/main.cpp

Warto zwrócić uwagę, że CMake wypisuje wartości w innej kolejności, niż podaliśmy w skrypcie.

Ważna rzecz: jeżeli wcześniej kombinowaliśmy z CMake i budowaliśmy projekt pod innymi nazwami (targetami), w QtCreatorze należy wybrać (w moim Qt Creatorze w wersji 2.4.1 w lewym, dolnym rogu), która konkretnie konfiguracja uruchamiania ma zostać włączona.

 

Źródła:

Przydatny wpis? Postaw mi kawę :)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments