Archiwa tagu: visual studio

Lista TODO w Visual Studio

Visual Studio posiada całkiem ciekawą funkcjonalność. Umożliwia budowanie listy zadań w oparciu o linijki kodu oznaczone komentarzem:

//TODO

Visual Studio wyświetla je w zakładce „Task List”. Zadania można filtrować po projekcie i pliku.

Pamiętajmy jednak, że tego typu komentarze stanowią antywzorzec;) Jeżeli natomiast przed wrzuceniem kodu do repozytorium rozwiążemy wszystkie zadania oznaczone tym tagiem – nie widzę przeciwwskazań, by korzystać z tej funkcji.

How to run tests in Visual Studio?

How to run tests (unit tests, Selenium or any other in Microsoft Visual Studio? This is quite simple.

My instruction is for Visual Studio Professional 2015.

 1. First – choose test runner (nUnit, MSTest, xUnit or other). I choosed nUnit, because of its popularity.
 2. Install a test runner. I use NuGet to manage dependencies in my projects. To install nUnit, click (right) on project and click „Manage NuGet Packages”, search „nUnit” and install it. A current version number is 3.4.1.
 3. Prepare a simple test. Remember about:
  • making class containing tests public (public class TestClass{})
  • making test methods public (public void TestMethod(){})
  • marking test methodss with [Test] attribute.
 4. Prepared test should be visible in Test Explorer (open this window from menu: Test -> Windows -> Test Explorer). If Test Explorer window is empty and after building project Visual Studio doesn’t display any tests, you need to install nUnit Test Adapter (version 3.x is compatible with nUnit 3.x). To install nUnit Test Adapter, choose „Extensions and Updates” from „Tools” menu, search for „nUnit Test Adapter” and install it. After rebooting Visual Studio and rebuilding project, tests should be displayed in Test Explorer Window.

Dodawanie referencji do projektu ASP MVC

Przetestowane rozwiązanie (na przykładzie MVC Pager):

1. Zainstalowanie dllki do GAC (za pomocą gacutil.exe).

 • MVC Pager instaluje się do ścieżki:
  C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\MvcPagerv4.0_1.5.0.17426__f6872c5a09aed72c\MvcPager.dll
 • Dodatkowo trzeba zmienić nazwę instalowanej dllki na
  MvcPager.dll
 • Polecam narzędzie Gac Browser do przeszukiwania wszystkich zainstalowanych assemblies.

2. Dodanie referencji do projektu Visual Studio.

3. Ustawienie w properties tejże referencji: Copy Local : True

4. Dodanie do View’a (Razor):

@using Webdiyer.WebControls.Mvc

Visual Studio – przeskoczenie fragmentu pętli podczas debugowania

Visual Studio w prosty sposób pozwala przyśpieszać debugowanie np. długich pętli. Nie trzeba przechodzić jej 10000 razy. Wystarczy nadać warunek breakpointa,  klikając opcję Condition:

 

Następnie nadajemy warunek, np: niech pętla dojdzie do momentu, gdy jej licznik wynosi 250;

I startujemy z debugowaniem, np. poprzez F5.

 

Fajne możliwości debugowania daje też okno Immediate – ale o tym może następnym razem;)

 

 

Biblioteka dll ZedGraph – dodawanie do projektu w Visual Studio

Chcąc umieścić w programie wykresy, nie musimy pisać ich od podstaw – można użyć gotowych narzędzi. Bardzo sympatyczną biblioteką jest ZedGraph, którego można użyć m.in. do .NET-owych projektów w C#, Visual Basic, ASP…

Instrukcja sprowadza się do następujących kroków:

 1. Ściągnięcie ZedGraph: http://sourceforge.net/projects/zedgraph/files/.
 2. Dodanie ZedGraph.dll do projektu: Prawym klawiszem kliknąć na References i na Add reference.
 3. Wybrać Browse. Wyszukać folder zawierający ZedGraph.dll, kliknąć OK.
 4. Dodać ZedGraphControl do Toolboxa: Wybrać zakładkę General w Toolboxie. Kliknąć prawym w polu poniżej General, wybrać Choose Items.
 5. Kliknąć Browse, wybrać folder z ZedGraph.dll, jak poprzednio.
 6. W Toolboxie pojawiło się pole ZedGraphControl. Można dodać je do formy.
 7. W pliku (np. Form1.cs) umieścić: using ZedGraph;.
 8. … i można zacząć pisać obsługę wykresu – wiele wiedzy można wyciągnąć z kodów demonstracyjnych zamieszczonych na http://www.codeproject.com/Articles/5431/A-flexible-charting-library-for-NET.

Dodawanie plików do linkera Visual Studio/Dev-C++

Jak dodać do projektu w Visual Studio/Dev-C++ plik do linkera? W zależności od programu oraz od wersji środowiska, jest nieco inaczej.

Dla Visual Studio 2010:

Prawym kliknąć na drzewo projektu -> Properties -> Linker -> Input -> dopisać nazwę, np. psapi.lib;

Dla Dev-C++:

Menu -> Projekt -> Opcje projektu -> Parametry -> Dodaj plik -> w katalogu DevCpp/lib znajduje się psapi.a, należy go dodać.

Dla Visual Studio 2005:

Dodawanie .lib do linkera podobno robi się to tak, aczkolwiek jeszcze nie sprawdziłam:

Prawym kliknąć na drzewo projektu -> Properties -> Linker -> pole Additional Dependencies.