Archiwa tagu: tablice superglobalne

Dane w bezpiecznych aplikacjach – pisanie i testowanie

Proponowana w mej ostatniej lekturze strategia tworzenia bezpiecznych aplikacji opiera się głównie na podziale danych przetwarzanych przez aplikację na dane bezpieczne i niebezpieczne.

Dane bezpieczne to te, które generujemy we wnętrzu aplikacji (np. sklejanie stringa, obliczenia, generowanie daty itp.). Uwaga jednak na zewnętrzne biblioteki – „w trybie paranoika” również danych pochodzących z bibliotek  nie powinno traktować się jako w 100% zaufane.
Dane niebezpieczne to wszystkie dane pochodzące ze źródeł zewnętrznych: adresy URL (dane, które nadeszły wraz z żądaniem GET), dane w żądaniach typu POST, nagłówki HTTP (cookie), dane z bazy danych, pliki itp.

Opierając się na powyższym podziale, bezpieczeństwo aplikacji można zapewnić poprzez:

  • Skuteczną walidację danych niebezpiecznych. Autor zaleca, by walidacji dokonywać za pomocą funkcji wbudowanych w język (np. is_number) – minimalizujemy wtedy ryzyko popełnienia błędu we własnych funkcjach. Wyrażeń regularnych używamy w ostateczności.
  • Nie opieranie się na interfejsie. To, że w interfejsie aplikacji użyliśmy checkboxa z kilkoma dozwolonymi wartościami nie oznacza, że użytkownik nie spreparuje żądania, przesyłając dane, których się nie spodziewamy.

Czytaj dalej