Archiwa tagu: debugowanie

How to debug remote application on Tomcat

Some time ago I wrote about a situation when starting of Tomcat from Netbeans failed. Of course when someone follows with steps prepared in this article, debugging is more complicated. But there is one nice feature in Tomcat – we can debug remote servers.

First thing to do is to enable debugging applications deployed on Tomcat, start Tomcat by this way:

Tomcat/bin/catalina.bat jpda start

By default, Tomcat is listening on port 8000 (changing default port is possible in some configuration files).

In second step we should connect from Netbeans to our application. Sources in IDE (in my case: Netbeans) must be identical with classes deployed on Tomcat! If there are any differences, some breakpoints will be unavailable and debugging will not working properly.

Go to Debug menu and fill forms:

Debugger: Java Debugger (JPDA)
Connector: SocketAttach
Host: 127.0.0.1
Port: 8000

and click OK. After a while, breakpoints should be available. Look into console. There are info about enabling each breakpoint.

Instrukcja debugowania aplikacji w środowisku Flex

Aby możliwe było przeprowadzenie debugowania aplikacji napisanych w Adobe Flex, przede wszystkim konieczne jest zainstalowanie developerskiej wersji Flash Playera. Od tego momentu każdy uruchomiony flash działający w jakiś sposób błędnie będzie wyświetlał komunikaty o błędach – co tyczy się również reklam na stronach lub popularnych serwisów, typu Wrzuta, Google Street View czy YouTube;)

  1. Aby odinstalować „zwykłego” Flasha, należy standardowo usunąć go poprzez Panel sterowania – dodaj/usuń programy lub użyć oficjalnego deinstalatora.
  2. Zainstalować wersję flasha pozwalającą na debugowanie – pobierając np. ze strony http://www.adobe.com/support/flashplayer/downloads.html – należy zwrócić uwagę, aby pobierać wersję developerską. Dla IE pobrać wersję dedykowaną dla IE (czasem nie działa, np. pod Windows Server 2012 zdarza się, że mimo deinstalacji pojawia się komunikat, iż IE posiada zainstalowaną wtyczkę Flash Playera). Wtedy można zainstalować wersję dla innych przeglądarek (Firefox, Chrome..): Windows Flash Player 11.7 Plugin content debugger (for Netscape-compatible browsers)
  3. W Flash Builderze: menu Project → Properties → Flex Build Path → Output folder: debug. Output folder URL: http://127.0.0.1:8080/

Czytaj dalej

Visual Studio – przeskoczenie fragmentu pętli podczas debugowania

Visual Studio w prosty sposób pozwala przyśpieszać debugowanie np. długich pętli. Nie trzeba przechodzić jej 10000 razy. Wystarczy nadać warunek breakpointa,  klikając opcję Condition:

 

Następnie nadajemy warunek, np: niech pętla dojdzie do momentu, gdy jej licznik wynosi 250;

I startujemy z debugowaniem, np. poprzez F5.

 

Fajne możliwości debugowania daje też okno Immediate – ale o tym może następnym razem;)