Parametry w GradleW i Gradle

Gradlew, czyli Gradle Wrapper, to uniwersalny (działający na systemie Windows, Unix / Linux / Mac) wrapper służący do łatwiejeszego uruchamiania skryptów Gradle (a czym jest Gradle pisałam wcześniej). Przyjmuje takie same parametry, jak Gradle.

Jednym z parametrów są właściwości projektu (project property), wg dokumentacji:

-P, --project-prop. Sets a project property of the root project, for example -Pmyprop=myvalue.

Przydatne, jeśli chcemy przekazać do programu np. ścieżkę lub inną właściwość.

 

Property może być pobrane w Gradle za pomocą funkcji hasProperty:

param = project.hasProperty("param") ? param : ""

W tym wypadku zmienna param będzie zawierać wartość parametru lub pusty string.

 

W skrypcie można sprawdzić, co zostało ustawione w zmiennej. Do dyspozycji są następujące możliwości:

param.empty
param.isEmpty()
param

I przykład, jak to działa w praktyce:

Parametr zawierający jakąś wartość:

gradlew -b build.gradle taskName -Pparam=someString
if(param.empty) //FALSE
if(param.isEmpty()) //FALSE
if(param) //TRUE

Brak parametru:

gradlew -b build.gradle taskName
if(param.empty) //TRUE
if(param.isEmpty()) //TRUE
if(param) //FALSE