Testowanie – notatki

Pod rękę nawinęła mi się kartka z notatkami – bodajże do egzaminu ISTQB.

Krzyżak ogrodowy. Foto: moje, 2017

Negative testing scenarios – przykładowe:

  • testowanie błędnymi wartościami
  • niewypełnienie pól wymaganych
  • niepoprawny typ danych
  • więcej/mniej znaków niż wymagane
  • większy/mniejszy zakres danych, niż spodziewa się program
  • testy z manipulowaniem sesją w przeglądarce
  • zduplikowanie wartości, pól, brak pól (np. w webservisie)

Testowanie mutacyjne – sprawdzanie, na ile testy jednostkowe rzeczywiście sprawdzają kod. Automatyczne wprowadzanie losowych błędów w programie (posiewanie błędów) i uruchamianie testów jednostkowych, by sprawdzić, czy wykryły one wprowadzone błędy. Wymaga dużej mocy obliczeniowej.

Fuzz testing – wprowadzenie niepoprawnych, nieoczekiwanych, losowych danych, obserwacja i czekanie na awarię. Ma dwa rodzaje: fuzzing mutacyjny lub generacyjny. Tego typu testy mogą być wykonane na wielu poziomach, np. niskopoziomowe – na etapie np. mieszania w pamięci dzielonej lub nieco wyższe – na etapie danych wejściowych do komponentów programu.