Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej – tester

Ostatniego czasu uprawiam nieco „turystyki rekrutacyjnej”. Uchylę rąbka tajemnicy – jakie pytania najczęściej padają na rozmowach kwalifikacyjnych? Z racji iż celuję raczej w stanowiska testerskie, pytania nie są stricte programistyczne, lecz i takie się zdarzają.

Podstawowym pytaniem z gatunku programistycznych, na jakie się natknęłam, było wyjaśnienie różnic pomiędzy interfejsem i klasą abstrakcyjną oraz opisanie możliwości wielodziedziczenia. Pytano o znaczenie modyfikatora final. Zdarzyły się pytania o wyrażenia regularne, a także (o zgrozo:)) o złożoność obliczeniową.
Drugie, bardzo częste pytanie, dotyczyło podania różnic pomiędzy metodami HTTP: GET i POST. Pojawiała się też prośba o wymienienie kilku najpopularniejszych odpowiedzi HTTP lub nagłówków HTTP oraz opisanie, co dzieje się po wpisaniu w przeglądarkę adresu strony www.

Jeżeli w ogłoszeniu wymagano znajomości systemu Linux, pojawiały się pytania o podstawowe komendy w systemach linuksowych, np. wyświetlenie aktywnych procesów.

Pytania testerskie dotyczyły głównie materiału z syllabusa ISTQB (level podstawowy). Ogólnie warto znać różnice pomiędzy różnymi rodzajami testów (funkcjonalne, niefunkcjonalne, akceptacyjne, jednostkowe itd.) i potrafić stworzyć testy różnych rodzajów (również testy niefunkcjonalne – testy bezpieczeństwa, użyteczności, obciążeniowe). Różne rodzaje testów najłatwiej zapamiętać w odniesieniu do modelu kaskadowego.

Co jeszcze? Przede wszystkim istota pracy testera, czyli przypadki, przypadki, przypadki testowe! Zaprojektowanie przypadków do zadanego przykładu interfejsu użytkownika albo zaimplementowanej funkcji. W trakcie rozmowy przykład rozbudowywano.

Praktycznie na każdej rozmowie pojawiają się typowe pytania HR-owe: o motywy poszukiwania pracy, dotychczasowe doświadczenie (w tym pytanie o projekt, z którego jest się najbardziej dumnym) oraz ambicje na przyszłość – warto przygotować sobie kilka zdań na te tematy, zastanowić się, czego właściwie oczekujemy, co możemy dać od siebie. Większość pytań HR-owych zadawanych jest po angielsku. Zdarza się, że rekrutujący pytają po angielsku o rzeczy techniczne. Przypomnienie sobie terminologii – wysoce wskazane!